Баяр хүргэе!
goyol.mn сайтыг байршуулах үйлчилгээг амжилттай идэвхижүүлсэн байна!
Хэрэв та энэ сайтын администратор бол хэрэглэгчийн захиалгын систем буюу http://secure.itools.mn хаягаар дамжин удирдлагын системд холбогдоно уу.

Ай Түүлс ХХК